DỊCH VỤ GIA CÔNG

18/05/2024 1125 lượt xem

Dịch vụ gia công hàng hóa hiện nay là một trong những giải pháp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhằm giảm bớt những gánh nặng liên quan đến tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực. Đồng thời, các dịch vụ sản xuất đơn hàng gia công theo yêu cầu cũng giúp các doanh nghiệp có nhiều thời gian hơn để tập trung cho công việc phát triển trọng yếu. 

Cùng tìm hiểu về dịch vụ gia công và mẫu hợp đồng gia công chuẩn nhất 2021 tại Công ty TNHH Nhân lực Đại Dương cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên thông qua hợp đồng gia công hàng hóa. 

1. Dịch vụ gia công tại Nhân lực Đại Dương 

Dịch vụ gia công là gì?

Các dịch vụ gia công sản phẩm hàng hóa tại Đại Dương HR sẽ được hiểu như sau: Công ty Nhân lực Đại Dương sẽ nhận gia công hàng hóa thông qua việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên - vật liệu của doanh nghiệp đặt gia công sản phẩm để tiến hành một hay nhiều công đoạn sản xuất đúng theo yêu cầu. Theo đó, bên phía Đại Dương HR sẽ nhận thù lao gia công còn doanh nghiệp sẽ nhận sản phẩm. 

Gia công cơ khí hay cơ khí chính xác là quá trình áp dụng máy móc, công nghệ, các nguyên tắc vật lý, kỹ thuật để tạo ra thành phẩm có độ chuẩn xác cao, giúp các doanh nghiệp đưa ra thị trường những sản phẩm phục vụ cho nhu cầu cuộc sống và có tính ứng dụng rộng rãi trong xã hội. 

Gia công cơ khí là quá trình áp dụng máy móc, công nghệ, kỹ thuật để tạo ra thành phẩm có độ chính xác cao

Toàn bộ quá trình nhận gia công đóng gói đều được thực hiện tại nhà xưởng của doanh nghiệp nên đảm bảo các đối tác của công ty sẽ có thể kiểm soát về chất lượng và tiến độ, giám sát sản phẩm ngay khi còn trên dây chuyền sản xuất. 

Các ngành mà Đại Dương HR nhận gia công 

Công ty Nhân lực Đại Dương áp dụng các gói gia công hàng xuất khẩu cũng như hàng nội địa cho các ngành: 

 • May mặc, giày da, lắp ráp linh kiện. 
 • Dán tem, phân loại hàng hóa, đóng gói, bốc xếp, vận chuyển hàng hóa. 
 • Cơ khí, cơ khí chính xác. 

2. Những đặc điểm về dịch vụ gia công sản phẩm, hàng hóa 

Cần có hợp đồng gia công 

Hợp đồng gia công hàng hóa là bản thỏa thuận giữa các bên có liên quan bao gồm doanh nghiệp đặt gia công và công nhận trách nhiệm gia công. Theo đó, bên thực hiện gia công sẽ nhận công việc theo yêu cầu đã thỏa thuận với đơn vị đặt dịch vụ còn phía doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm cung cấp nguyên vật liệu, và trả tiền công sau khi nhận sản phẩm. 

Hợp đồng gia công là biên bản cần phải có để đảm bảo những thỏa thuận đồng nhất giữa hai bên

Nội dung của hợp đồng gia công sẽ chứa các điều khoản quy định về sản phẩm được gia công, số lượng và giá tiền nguyên vật liệu, tiền công, phương thức thanh toán, tài liệu kỹ thuật, thời hạn gia công, các điều khoản đền bù,...

Đặc điểm của hợp đồng

Hợp đồng gia công sẽ bao gồm ba đặc điểm sau:  

 • Đây là hợp đồng song vụ tức là những thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của đối bên, trong đó, quyền của bên này sẽ là nghĩa vụ mà bên kia phải thực hiện. 
 • Là hợp đồng ưng thuận, hợp đồng gia công hàng hóa sẽ có hiệu lực ngay sau thời điểm các bên đã chấp thuận các điều khoản cơ bản của hợp đồng. Theo đó thì bên nhận gia công cần một khoảng thời gian đủ để thực hiện xong các công việc được yêu cầu. 
 • Là hợp đồng có đền bù, nghĩa là bên đặt gia công đóng gói có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ số tiền công cho bên thực hiện đúng theo thỏa thuận và thời hạn sau khi nhận sản phẩm. Nếu không thực hiện đúng thì bên đặt gia công phải đền bù cho bên thực hiện. 

Mẫu hợp đồng gia công chuẩn

Tham khảo mẫu hợp đồng gia công chai tương ớt chuẩn nhất 2022 để hiểu rõ hơn về hợp đồng dịch vụ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG HÀNG HÓA

Số:.../HĐGC

 • Căn cứ Luật dân sự số ................ ngày ......................của Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Căn cứ...........................

Hôm nay, ngày...tháng...năm...tại...............các bên trong hợp đồng bao gồm:

 1. Bên A (bên đặt hàng):
 • Tên Doanh nghiệp:
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Tài khoản số:..........Mở ngân hàng tại:........................................
 • Đại diện là Ông (Bà):.................Chức vụ:...................................
 • Giấy ủy quyền số: ..........................................................(nếu có)
 • Viết ngày...........Do............Chức vụ...............ký.

2. Bên B (bên sản xuất gia công):

 • Tên Doanh nghiệp:
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Tài khoản số:..........Mở ngân hàng tại:........................................
 • Đại diện là Ông (Bà):.................Chức vụ:...................................
 • Giấy ủy quyền số: ..........................................................(nếu có)

Hai bên thống nhất thỏa thuận ký kết hợp đồng gia công xuất khẩu sản xuất và đóng gói tương ớt với các điều kiện và điều khoản sau :

Điều 1: Nội dung của hợp đồng

Bên A chịu trách nhiệm cung cấp nguyên vật liệu, phụ liệu và phụ gia, tài liệu kỹ thuật và các điều kiện cần thiết khác cho bên B để tổ chức sản xuất và đáp ứng các yêu cầu của bên A.

Bên B đảm bảo năng lực cần thiết tại nhà máy để tiến hàng sản xuất phù hợp với nguyên vật liệu, phụ liệu và phụ gia,tài liệu kỹ thuật do bên A cung cấp, đồng thời đảm bảo hoàn thành số lượng, chất lượng và tiến độ giao hàng, nhà máy sản xuất phải được sự chấp thuận của bên A.

Trong trường hợp bên A không mua được nguyên vật liệu cho bên B thì bên A sẽ thông báo cho bên B biết 7 ngày trước thời điểm giao nguyên vật liệu và cho phép bên B mua nguyên phụ liệu tại thị trường Việt Nam (Bao gồm cả nguyên liệu vật liệu có nguồn gốc nhập khẩu), số tiền mua nguyên vật liệu này sẽ do bên A hoàn trả lại cho bên B.

Bất kì mọi thay đổi nào làm khác với quy định trong hợp đồng sẽ có hiệu lực khi được qui định bằng văn bản và có chữ ký của người có thẩm quyền của cả 2 bên.

Thời hạn của hợp đồng : 12 tháng

Điều 2: Tên hàng gia công

Tên hàng: Tương ớt (chi tiết được quy định trong phụ lục II)

Số lượng dự kiến :500 thùng /tháng

Tổng sản phẩm dự kiến : 6000 thùng/năm

Theo quy tắc: bên A tính toán số liệu cần sản xuất và gửi tới bên B trước ngày 20 của mỗi tháng. Mọi sự thay đổi về tên hàng và số lượng hàng đều dựa theo yêu cầu của bên A. Chi tiết mã hàng, số lượng, đơn giá sẽ được quy định cụ thể trong phụ lục I. Phụ lục là một phần không thể tách rời của bản hợp đồng này.

Quy cách phẩm chất :

Như mẫu đối do bên B cung cấp, số lượng 02 mẫu, mỗi bên giữ một mẫu. Hai bên ký tên và niêm phong trên mẫu số 02, ngày 03 tháng 01 năm 2012.

Thời hạn được phép hủy mẫu hàng : Trong vòng 6 tháng sau ngày hết hạn sử dụng của lô hàng. Chú ý : Thời hạn sử dụng tương ớt là 1 năm kể từ ngày sản xuất.

Mẫu hàng là một phần không thể tách rời khỏi hợp đồng này.

Chi tiết cụ thể được quy định rõ trong phụ lục III và phụ lục là phần không thể tách rời khỏi hợp đồng này .

Quy cách đóng gói :

Đóng trong túi nilon: 80x40mm, trọng lượng: 10g cả bì, hàn 2 mép, 1 mép răng cưa.

Nhiệt độ bảo quản: 18-25*C.

Tất cả được đóng trong thùng carton : 50x30x15 cm; thể tích 22500cm3.

Phương thức đóng gói:hàng đóng gói phải đính kèm thẻ ghi trọng lượng và số lượng. Bên B phải in ấn đúng nhãn hiệu thương hiệu ngoài bao bì và các đặc điểm kỹ thuật phải được trình bày đúng như bên A yêu cầu bản mẫu, nếu bao bì khác với bản mẫu thì bên B phải chụi hoàn toàn trách nhiệm cho sự tổn thất của bên A.

Ký mã hiệu:

Tương ớt

Xuất xứ Việt Nam

Khối lượng tịnh :10,2 kg

Một mặt thùng được sơn màu xanh

Điều 3 : Tiền hàng gia công

Đơn giá gia công dự kiến: 15 USD/thùng (chi tiết đính kèm trong phụ lục II)

Số tiền nhận hàng tháng dự kiến : 7500 USD

Tổng giá trị hợp đồng: 90000 USD

Bằng chữ: Chín mươi nghìn đô la Mỹ chẵn.

Đơn giá trên chỉ bao gồm chi phí nhân công, đóng gói sản phẩm, các bao bì đóng gói như: túi nilon, lớp ngăn cách giữa các sản phẩm với nhau, găng tay…. cho công nhân đóng gói, hao mòn máy móc dùng để gia công sản phẩm và một số vật tư tiêu hao khác trong quá trình gia công.

Đơn giá trên không bao gồm chi phí cho tất cả các nguyên vật liệu ,phụ liệu và phụ gia chính sử dụng trong quá trình sản xuất.

Số tiền nhận gia công hàng tháng phụ thuộc vào lượng nguyên vật liệu bên A cung cấp cho bên B sản xuất và số lượng sản phẩm bên B làm ra .

Điều 4:Thanh toán

Phương thức thanh toán: Nhờ thu kèm chứng từ

Hình thức : Thanh toán khi nhận chứng từ D/P trả ngay

Thể hiện việc thanh toán 100% qua ngân hàng vào tài khoản người bán

Số tiền 7.500 USD/tháng

Người thụ hưởng: CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM

Địa chỉ: 420, Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7

Điện thoại: (848)3.898.444

Ngân hàng nhờ thu: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Nam Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh

Số tài khoản ngoại tệ : 0431123456788

Các chứng từ nhận hàng

03 bản gốc hóa đơn thương mại.

03 bản gốc vận đơn đường biển sạch , đã xếp hàng lên tàu , cước phí trả trước

01 bản gốc và 02 bản copy giấy chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Giấy vệ sinh hầm tàu do công ty Vinacontrol cấp

01 bản gốc và 02 bản copy giấy chứng nhận số lượng, trọng lượng, chất lượng sản phẩm do công ty Vinacontrol cấp.

Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Phiếu đóng gói

Hối phiếu

Điều 5: Nguyên vật liệu,phụ liệu và phụ gia:

Nguyên phụ liệu

Bên A có trách nhiệm cung cấp nguyên vật liệu, phụ liệu, phụ gia miễn phí cho bên B, đầy đủ đúng số lượng và chất lượng theo kế hoạch để đảm bảo quá trình gia công sản xuất một cách chính xác, rõ ràng để bên B đủ điều kiện làm thủ tục nhận hàng đưa vào sản xuất. Nếu nguyên vật liệu, phụ liệu, phụ gia giao không đủ số lượng, thì thời hạn giao hàng sẽ được kéo dài tương ứng.

Bên B được phép thuê bên thứ 3 gia công toàn bộ sản phẩm hoặc một hay một số công đoạn của quá trình gia công.

Tên nguyên vật liệu phụ liệu: (chi tiết như phụ lục I).

Số lượng: bên A tính toán số liệu chuẩn và cung cấp cho bên B đều đặn vào mỗi tháng. Định mức hao hụt nguyên phụ liệu được phép chênh lệch 1%.

Thời gian giao: Giao vào 2 đợt là ngày 10 và ngày 25 hàng tháng hoặc ngày giao có thể bị thay đổi tùy theo tình hình của công ty.

Điều kiện giao hàng: CIF, Cảng CÁT LÁI, Incoterms® 2010

Bên A đảm bảo giao hàng một cách đầy đủ và chịu mọi chi phí phát sinh có liên quan.

Quy định về chất lượng và kỹ thuật

Bên B chịu mọi trách nhiệm về số lượng, chất lượng các nguyên vật liệu, phụ liệu, phụ gia từ ngày nhập hàng tới ngày giao hàng. Và phải sử dụng đúng loại nguyên liệu, phụ liệu, phụ gia đã được bên A cung cấp để sản xuất sản phẩm. Nếu bên B để mất mát hoặc dư hỏng thì phải bồi thường đầy đủ theo giá trị hàng hoá theo hoá đơn trừ những trường hợp sau:

+ Nguyên nhân quy định trong bất khả kháng

+ Nguyên nhân xuất phát từ bên A cung cấp không đầy đủ, không chính xác các tiêu chuẩn kỹ thuật để bảo quản nguyên vật liệu, phụ liệu, phụ gia. Trong trường hợp này, bên A phải chịu mọi tổn phí, chi phí phát sinh của cả 2 bên.

Bên A có trách nhiệm cung cấp tất cả các tài liệu kỹ thuật và điều kiện sản xuất cho bên B trước khi đi vào sản xuất. Như chi tiết đóng gói, mẫu giấy đóng gói, mẫu đối, thông số kỹ thuật… để bên B có thể tiến hành sản xuất.

Chất lượng sản phẩm dựa vào chất lượng nguyên phụ liệu do bên A cung cấp và chất lượng của mẫu đối chiếu đã được bên A duyệt trước khi đi vào sản xuất.

Điều 6: Điều kiện giao hàng.

Điều kiện giao nguyên vật liệu.

Bên A giao nguyên vật liệu, phụ liệu, phụ gia đúng kế hoạch, thời gian và số lượng cho bên B theo điều kiện CIF, Cảng CÁT LÁI, Incoterms® 2010

Cảng bốc hàng: Cảng BUSAN, Hàn Quốc

Cảng dỡ hàng: Cảng CÁT LÁI, Hồ Chí Minh

Ngày giao hàng: giao 2 đợt vào ngày 10 và 25 hằng tháng. Hoặc ngày giao có thể thay đổi tùy theo tình hình của bên A.

Giao hàng từng phần: Được phép

Chuyển tải: không được phép

+Nghĩa vụ thông báo:

Trong vòng một ngày trước ngày gửi nguyên vật liệu, phụ liệu, phụ gia bên A có nghĩa vụ thông báo cho bên B bằng điện tín hoặc fax những thông tin sau đây:

+ Tên nguyên vật liệu, phụ liệu, phụ gia, chất lượng, số lượng

+ Số hiệu B/L và ngày cấp của B/L

+ Tên và số hiệu con tàu.

+ Thời gian dự kiến tàu khởi hành, thời gian dự kiến tàu đến.

Trong vòng 2 ngày sau ngày nhận hàng, bên B có nghĩa vụ thông báo cho bên A bằng điện tín hoặc fax những thông tin sau đây:

+ Tên và số hiệu con tàu.

+ Tên hàng, trọng lượng, chất lượng hàng hóa.

+ Số hiệu B/L.

-Chứng từ giao hàng:

Bên B có trách nhiệm giao các chứng từ sau khi hàng được chuyên chở tới kho của công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nam.

Hoá đơn giá trị gia tăng 02 bản chính.

Hoá đơn thương mai: 02 bản chính, chi tiết đóng gói: 02 bản chính.

Giấy chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền ở Hàn Quốc cấp 01 bản gốc và 02 bản copy.

Giấy kiểm định thực vật.

Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa.

Phiếu đóng gói.

Giấy vệ sinh hầm tàu

Giấy chứng nhận xuất xứ.

Điều kiện giao thành phẩm.

Bên B giao thành phẩm đúng kế hoạch, thời gian và số lượng cho bên A theo đúng chỉ định theo điều kiện CIF, Busan, Incoterms® 2010

Cảng bốc hàng: Cát Lái, Hồ Chí Minh

Cảng dỡ hàng: Busan, Hàn Quốc,

Ngày giao hàng: trước ngày 05 và ngày 20 hàng tháng

Giao hàng từng phần: Được phép

Chuyển tải: không được phép

Nghĩa vụ thông báo của 2 bên:

Trong vòng một ngày trước ngày gửi sản phẩm bên B có nghĩa vụ thông báo cho bên A bằng điện tín hoặc fax những thông tin sau đây:

Tên hàng hóa, chất lượng, số lượng

Số hiệu B/L

Tên và số hiệu con tàu

Thời gian dự kiến tàu khởi hành, thời gian dự kiến tàu đến.

Trong vòng 2 ngày sau ngày nhận hàng, bên A có nghĩa vụ thông báo cho bên B bằng điện tín hoặc fax những thông tin sau đây:

Tên và số hiệu con tàu.

Tên hàng, trọng lượng, chất lượng hàng hóa.

Số hiệu B/L.

Điều 7:Nhãn mác và xuất xứ:

Bên A cam kết và chịu trách nhiệm về việc sử dụng nhãn hiệu hàng hoá và tên gọi, xuất xứ hàng hoá ghi trên bao bì sản phẩm. Và chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp có liên quan đến việc sử dụng các nhãn hiệu và tên gọi xuất xứ hàng hoá đó. Bên B chỉ sản xuất và xuất khẩu theo sự hướng dẫn của bên A.

Hàng hoá do bên A đặt gia công có xuất xứ tại Việt Nam.

Bên B phải đảm bảo nhãn hiệu, thương hiệu của sản phẩm, không được để sản phẩm có in logo của nhãn hiệu này tại thị trường Việt Nam và ngay cả thị trường thế giới trước khi sản phẩm này tung ra thị trường

Điều 8:Kiểm tra

Bên A sẽ cử người đại diện kiểm tra hàng hóa trong suốt quá trình sản xuất và lập phiếu xác nhận kiểm tra hàng hóa lần cuối đối chiếu với mẫu đối đã được bên A xác nhận

Người đại diện phải có giấy ủy quyền của bên A mới được phép kiểm tra hàng hóa.

Bên B sẽ kiểm tra nguyên vật liệu, phụ liệu, phụ gia theo hoá đơn, nếu có thiếu hụt hoặc sai hỏng về số lượng bên B phải thông báo bằng văn bản cho bên A trong vòng 02 ngày sau khi nhận hàng tại cảng dỡ hàng. Đồng thời lập biên bản kiểm tra và gửi cho bên A trong vòng 05 ngày sau khi nhận hàng để bên A sắp xếp giao hàng bổ sung, đảm bảo đúng tiến độ sản xuất.

Bên A hoặc người nhận hàng sẽ kiểm tra thành phẩm ngay khi nhận hàng nếu xảy ra thiếu hụt về số lượng, trọng lượng, chất lượng thì bên A phải thông báo bằng văn bản cho bên B trong vòng 2 ngày sau khi nhận hàng tại cảng dỡ hàng. Đồng thời lập biên bản kiểm tra và gửi cho bên B trong vòng 5 ngày sau khi nhận hàng để bên B sắp xếp giao hàng bổ sung.

Điều 9:Bảo hiểm

Nghĩa vụ bên A mua bảo hiểm cho bên B

Bên A có nghĩa vụ mua bảo hiểm những rủi ro, tổn thất hoặc những thiệt hại trong quá trình vận chuyển cho người mua tại công ty bảo hiểm Seoul Guarantee Với số tiền bảo hiểm là 110% tổng giá trị hóa đơn theo điều kiện ICC (C). Thể hiện việc khiếu nại đòi bồi thường tổn hạn tại công ty bảo hiểm Seoul Guarantee Bằng loại tiền ghi trên hóa đơn.

Nghĩa vụ bên B mua bảo hiểm cho bên A

Bên B có nghĩa vụ mua bảo hiểm những rủi ro, tổn thất hoặc những thiệt hại trong quá trình vận chuyển cho bên A tại công ty bảo hiểm Bảo Việt với số tiền bảo hiểm là 110% tổng giá trị hóa đơn theo điều kiện ICC (C). Thể hiện việc khiếu nại đòi bồi thường tổn hạn tại công ty bảo hiểm Bảo Việt chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh bằng loại tiền ghi trên hóa đơn.

Điều 10:Bí mật và quyền sở hữu thông tin

Tất cả những thông tin về kỹ thuật cũng như kinh doanh cho dù là dưới mọi hình thức văn bản hay bằng miệng. Ngoài ra những bí quyết kỹ thuật, thông số kỹ thuật, công thức quá trình sản xuất và các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng, mã hệ thống, hướng dẫn và thủ tục, mà bên A đã chuyển giao cho bên B, nhân viên, đại lý hoặc đại diện của bên B thì những người này có trách nhiệm lưu trữ và phải bảo đảm tuyệt mật cho những thông tin này, không được cung cấp cho bên thứ ba ngoại trừ bên nhận gia công từ bên B. Bên B không được tiết lộ bất kì thông tin nào cho những người trong tổ chức của mình mà họ không liên quan đến quá trình sản xuất và đóng gói sản phẩm.

Tất cả bản gốc cũng như bản sao về thông tin kinh doanh và kỹ thuật được lưu trữ và bảo đảm tuyệt mật để những thông tin đó vẫn là tài sản độc quyền của bên A. Bên B phải trả lại hồ sơ và tất cả các thông tin có liên quan đến kỹ thuật sản xuất cho bên A khi kết thúc hợp đồng

Tất cả các điều kiện và điều khoản của hợp đồng có thể được tiết lộ bởi luật sư, kế toán, nhân viên khai thuế của một trong hai bên hoặc theo yêu cầu trong quá trình còn hiệu lực pháp lý của hợp đồng

Điều 11:Lịch trình sản xuất, lưu trữ, bảo quản

Nghĩa vụ của bên B đối với việc lập lịch trình sản xuất, lưu trữ, xử lý và vận chuyển sản phẩm được quy định trong phụ lục IV được đính kèm và là một phần không thể tách rời của hợp đồng này.

Bên B sẽ chuẩn bị và xuất trình cho bên A các chứng từ giao hàng và sản xuất, báo cáo, kiểm soát hàng trong kho, các chỉ tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm được nêu ra ở phụ lục IV và trong hợp đồng này. Ngoài ra nếu bên A yêu cầu những hồ sơ, báo cáo khác một cách hợp lý để xác định sự tuân thủ của bên B khi thực hiện các điều khoản và điều kiện của hợp đồng thì bên B phải đáp ứng

Nếu không có sự thỏa thuận bằng văn bản nào khác giữa bên A và bên B thì bên B sẽ cung cấp cho bên A lịch trình sản xuất vào ngày 10 và ngày 25 hàng tháng.

Trong trường hợp thời gian gia công vẫn còn trống số với thời hạn gia công quy định của hợp đồng hoặc trong thời gian gia công bên A muốn tăng số lượng sản phẩm gia công thì bên A phải nhận được sự đồng ý bằng văn bản và có chữ ký xác nhận của người có trách nhiệm ở bên B. Đặc biệt thời gian bổ sung này không làm ảnh hưởng đến hợp đồng gia công bên B với các khách hàng khác.

Điều 12: Khiếu nại

Bên B được phép khiếu nại bên A về số lượng, chất lượng của nguyên vật liệu, phụ liệu, phụ gia theo chứng nhận phẩm chất của công ty SGS cấp trong vòng 30 ngày sau ngày nhận hàng. Sau khoản thời gian trên, mọi khiếu nại sẽ không được chấp nhận.

Bên A có quyền khiếu nại bên B về số lượng, chất lượng thành phẩm bằng văn bản theo chứng nhận phẩm chất của công ty SGS trong vòng 30 ngày sau khi nhận thành phẩm. Sau khoản thời gian trên, mọi khiếu nại sẽ không được chấp nhận.

Đơn Khiếu nại sẽ được giải quyết trong vòng 30 ngày từ ngày nhận đơn khiếu nại.Sau thời gian trên, nếu đơn khiếu nại không được giải quyết thì đơn khiếu nại sẽ được gửi lên trọng tài để giải quyết.

Điều 13:Trọng tài

Trường hợp xảy ra tranh chấp, hai bên sẽ giải quyết bằng đàm phán trên tinh thần hòa giải. Nếu không giải quyết được trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng, đơn khiếu nại sẽ được gửi tới trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VIAC) chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh theo luật Thương mại của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Phí trọng tài và những phí liên quan sẽ được trả bời bên thua nếu không có thỏa thuận nào khác.

Điều 14:Phạt vi phạm:

Việc hủy bỏ hợp đồng sẽ không được chấp nhận. Nếu bên A hoặc bên B muốn hủy bỏ hợp đồng sẽ bị phạt 5% tổng giá trị của hợp đồng

Bên A hoặc bên B chậm trễ trong việc giao nhận nguyên phụ liệu và sản phẩm sẽ bị phạt 3% tổng giá trị hợp đồng

Chậm trễ hay trì hoãn trong việc thanh toán thì tiền phạt sẽ được tính theo lãi suất cơ bản 6% trên năm.

Điều 15:Bất khả kháng

Bất cứ bên nào sẽ không chịu trách nhiệm về việc kéo dài hoặc hủy bỏ giao hàng, gửi hàng do bất khả kháng gây ra như đình công, lũ lụt , chiến tranh, bạo động, cấm vận, động đất,…Trường hợp bất khả kháng xảy ra phải thông báo cho bên kia biết bằng văn bản trong vòng 07 ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng là phải có xác nhận bằng một chứng thư bất khả kháng do cơ quan nhà nước cấp. Vượt quá thời hạn này việc bất khả kháng sẽ không được xem xét.

Điều 16:Thanh lý hợp đồng

Khi hợp đồng này chấm dứt bên B phải hoàn trả nguyên vật liệu, phụ liệu, phụ gia còn lại, các tài liệu kỹ thuật và công thức cho bên A.

Bên B đồng ý xử lý các phế liệu, phế thải sau hợp đồng với chi phí do bên A chịu theo quy định của luật bảo vệ môi trường ở việt Nam.

Điều 17:Chấm dứt hợp đồng

Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng ngay lập tức trong các trường hợp sau:

Bên B vi phạm bất kì điều khoản nào trong hợp đồng này và nếu việc vi phạm đó không được khắc phục trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của bên A chỉ rõ chi tiết hợp lý của vi phạm đó, bên A có quyền chấm dứt hợp đồng này bằng văn bản thông báo về việc này tới B, theo đó việc chấm dứt sẽ có hiệu lực ngay kể từ khi thông báo đó được nhận.

Bên B hoặc người đại diện của bên B có bất kỳ sự pha trộn hoặc thay thế hoặc thêm vào đối với bất kì chỉ dẫn nào trong quy trình sản xuất, đóng gói hoặc không đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật đã quy định trong hợp đồng này cũng như trong các phụ lục đính kèm của hợp đồng này.

Bên B bị rơi vào tình trạng phá sản, không có khả năng thanh toán được nợ hoặc các khoản nợ đã đến hạn, hoặc có sự chuyển nhượng vì lợi ích của chủ nợ, có các khoản lợi nhuận hay quyền hạn trong hợp đồng này vượt quá quy định của pháp luật (đối chiếu với luật thương mại Việt Nam 2005), không còn kinh doanh hay ngừng sản xuất.

Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng ngay lập tức trong các trường hợp sau:

Bên A không thực hoặc là đáp ứng bất kì điều khoản nào bao gồm cả việc không thanh toán tiền hàng hoặc không khắc phục được các vi phạm trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của bên B chỉ rõ chi tiết hợp lý của vi phạm đó.

Bên A bị rơi vào tình trạng phá sản, không có khả năng thanh toán được nợ hoặc các khoản nợ đã đến hạn, hoặc có sự chuyển nhượng vì lợi ích của chủ nợ, có các khoản lợi nhuận hay quyền hạn trong hợp đồng này vượt quá quy định của pháp luật (đối chiếu với luật thương mại Việt Nam 2005), không còn kinh doanh hay ngừng sản xuất.

Khi hợp đồng này bị chấm dứt hoặc hủy bỏ vì bất kỳ lý do nào thì bên A sẽ được nhận lại tất cả sản phẩm thuộc sở hữu của bên A bao gồm hàng tồn kho và các công thức, quy trình cũng như là các bí quyết về cách thức sản xuất, đóng gói sản phẩm mà bên A đã cung cấp cho bên B trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày hợp đồng bị chấm dứt.

Điều 18: Điều khoản chung.

Cả hai bên cùng thống nhất xác nhận thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ hợp đồng đã quy định. Bất cứ một trường hợp sửa đổi nào trong hợp đồng phải được sự đồng ý của hai bên và phải được lập thành văn bản.

Trường hợp một bên không tuân thủ các điều khoản hoặc điều kiện của hợp đồng mà gây ra thiệt hại về tài chính cho phía bên kia thì bên gây ra sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm bồi thường cho bên thiệt hại.

Không bên nào có quyền chuyển nhượng quyền lợi của mình cho bên thứ 3 mà không có sự đồng ý của cả hai bên bằng văn bản.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản tiếng Anh mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau

Thời hạn của hợp đồng: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 01 tháng 01 năm 2013

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2012

Sau khi ký kết hợp đồng này, tất cả các quy định, thư từ trước đó giữa các bên liên quan đến hợp đồng này sẽ xem như vô hiệu.

Phụ lục gồm có:

Phụ lục I: Nguyên vật liệu, phụ liệu, phụ gia.

Phụ lục II: Tiền gia công

Phụ lục III: Mẫu hàng

Phụ lục IV: Quy định về lịch trình sản xuất, lưu trữ và bảo quản.

Phụ lục là một phần không thể tách rời khỏi hợp đồng này.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

>>> Download mẫu hợp đồng gia công mới nhất tại link: https://docs.google.com/document/d/1nGLfLxtjAIXAhnPRxkWYuyjqSyov24N9TZKMXTqrJzM/

3. Quyền và nghĩa vụ của hai bên liên quan đến hợp đồng gia công 

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đặt dịch vụ gia công sản phẩm, hàng hóa 

 • Giao một phần hoặc toàn bộ nguyên, vật liệu để gia công sản phẩm đúng theo thỏa thuận hoặc thanh toán số tiền tương ứng để mua nguyên, vật liệu đúng theo số lượng, chất lượng và mức giá thỏa thuận. 
 • Giao toàn bộ các loại máy móc, trang thiết bị, nguyên, phụ liệu, phế liệu và vật tư có trong nhà xưởng cho bên gia công và sau đó nhận lại toàn bộ số tài sản trên sau khi bên gia công thực hiện xong công việc. 
 • Cử người đại diện để thường xuyên giám sát công việc, tiến độ sản xuất ở nơi gia công. 
 • Cung cấp các tài liệu kỹ thuật về sản phẩm cần đặt gia công đồng thời điều phối các chuyên gia kỹ thuật để hướng dẫn kỹ thuật, sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm theo các yêu cầu đã thỏa thuận. 
 • Chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ của hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, trang thiết bị,... để thực hiện gia công trước khi giao cho bên nhận. 
 • Nhận toàn bộ sản phẩm đã được gia công thành phẩm và thanh toán số tiền công đúng thời hạn. 

Doanh nghiệp cần cử chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật cũng như kiểm định chất lượng sản phẩm của đơn vị nhận gia công

Doanh nghiệp cần cử chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật cũng như kiểm định chất lượng sản phẩm của đơn vị nhận gia công

Tham khảo:

Quyền và nghĩa vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ gia công 

 • Cung ứng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu để tiến hành gia công. 
 • Trường hợp bên đặt gia công yêu cầu mua nguyên, vật liệu, bên nhận gia công cần phải đảm bảo thực hiện đúng theo các yêu cầu về số lượng, chất lượng tương ứng với mức giá đã được thỏa thuận. 
 • Thực hiện quá trình gia công hàng hóa đúng theo thỏa thuận và yêu cầu của doanh nghiệp đối tác, gia hàng đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng với từng thành phẩm. 
 • Nếu nhận sản xuất các đơn hàng gia công cho công ty, cá nhân nước ngoài, bên nhận gia công hàng xuất khẩu tại chỗ các loại máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn nguyên liệu, phụ liệu và các vật tư dư thừa, phế phẩm theo ủy quyền của doanh nghiệp nước ngoài. 
 • Với các đối tác là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, bên nhận gia công sẽ được miễn thuế nhập khẩu với các loại máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu tạm nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế. 
 • Chịu các trách nhiệm có liên quan đến tính hợp pháp về hoạt động của dịch vụ gia công hàng hóa. 

4. Những lợi ích khi lựa chọn dịch vụ gia công tại Nhân lực Đại Dương

Đại Dương là công ty hàng đầu hiện nay về cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp. Trong đó dịch vụ gia công trọn gói của công ty hiện nay là gói dịch vụ nổi bật và được các khách hàng trong và ngoài nước đánh giá cao về chất lượng. Với hơn 8000 khách hàng là các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, công ty trong và ngoài nước đã tạo nên một thương hiệu Nhân lực Đại Dương vững chãi trên thị trường. 

Đại Dương - công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung nhân lực để hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước

Đại Dương - công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung nhân lực để hỗ trợ doanh nghiệp gia công trong và ngoài nước

Với các khách hàng khi sử dụng dịch vụ nhận gia công đóng gói hàng hóa tại Đại Dương HR sẽ nhận được những lợi ích bao gồm: 

 • Được hỗ trợ nguồn nhân lực theo thời vụ hoặc dự án, đảm bảo số lượng đúng theo yêu cầu đồng thời có trình độ chuyên môn theo lĩnh vực gia công. 
 • Quản lý tốt các nguồn kinh phí theo quy định, hạn chế việc phát sinh các khoản không cần thiết, mang lại nguồn lợi nhuận tối ưu cho doanh nghiệp. 
 • Giamr các rủi ro về tranh chấp lao động, đặc biệt là vấn đề liên quan đến luật pháp lao động, các chế độ phúc lợi, bảo hiểm xã hội,... 
 • Giảm gánh nặng trong công tác tuyển dụng, tổ chức đào tạo chuyên môn và tay nghề cho đội ngũ nhân viên mới. 
 • Hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt áp lực về sản phẩm, tập trung cho các việc quan trọng để thúc đẩy công ty phát triển bền vững. 

Mọi thông tin chi tiết về các dịch vụ của công ty, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi thông qua các địa chỉ: 

>>> Tham khảo: TOP 10 ngành hot hiện nay 2022

Chia sẻ bài viết