LAO ĐỘNG THỜI VỤ KHU BẠCH SAM, HƯNG YÊN

Công ty TNHH cung ứng nguồn nhân lực Đại Dương

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Mức Lương: 8.000.000 vnđ - 10.000.000 vnđ

144 lượt xem - Hết hạn

Công việc: kiểm tra ngoại quan camera (không soi kính) Lương Ca Ngày: 280.000 đ/12h Ca đêm: 320.000 đ/12h Chủ nhật ngày: 440.000 đ/12h Chủ nhật đêm: 480.000 đ/12h Phụ cấp CC: 200k/ 26 công Phụ cấp đời sống: 200k/26 công (Làm việc 2 tuần ngày, 2 tuần đêm 8-20h, 20h-8h)
Công việc: kiểm tra ngoại quan camera (không soi kính)
Lương Ca Ngày: 280.000 đ/12h
Ca đêm: 320.000 đ/12h
Chủ nhật ngày: 440.000 đ/12h
Chủ nhật đêm: 480.000 đ/12h
Phụ cấp CC: 200k/ 26 công
Phụ cấp đời sống: 200k/26 công
(Làm việc 2 tuần ngày, 2 tuần đêm 8-20h, 20h-8h)