Gửi CV cho chúng tôi

Bạn có thể nộp đơn trực tuyến bằng cách gửi CV cho chúng tôi theo form dưới đây, mọi thông tin cá nhân trong CV chúng tôi xin cam kết bảo mật và chỉ gửi tới Nhà tuyển dụng khi được sự chấp thuận về nhu cầu công việc của ứng viên.

Thông tin cá nhân

Thông tin CV