Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam có tân Chủ tịch HĐQT

09/01/2024 13 lượt xem

Mới đây, chính phủ vừa công bố dự thảo về việc nâng hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi . Theo dự thảo, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo qui định của Luật Bảo hiểm tiền gửi của một cá nhân được nâng từ 75 triệu lên 125 triệu đồng.

Theo số liệu của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, tính đến 30/6/2020, tổng tài sản của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đạt mức hơn 64.000 tỉ đồng, tăng hơn 18% so với cuối năm trước. Qui mô quĩ dự phòng nghiệp vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cũng đạt mức hơn 58.000 tỉ đồng đồng, tăng gần 22% so với cùng kì năm trước. Tuy nhiên, trong năm 2019, cơ quan này không phải chi trả bất kì khoản bảo hiểm tiền gửi nào. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho biết số tiền tạm thời nhàn rỗi hiện đang được cơ quan này đầu tư, đảm bảo nguyên tắc an toàn và phát triển vốn.

giám đốc bảo hiểm

Ông Phạm Bảo Lâm. Nguồn: Thời báo Ngân hàng

Từ nay đến cuối năm 2020, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho biết sẽ tập trung vào việc nghiên cứu và chủ động đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi, các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phù hợp với thực tế và thông lệ quốc tế, nâng cao năng lực để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có thể tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn vào quá trình xử lí tổ chức tín dụng yếu kém. 

Đồng thời, sẽ tích cực tham gia vào quá trình xử lí các  tổ chức tín dụng  theo chỉ đạo của NHNN. Phối hợp chặt chẽ với NHNN trước, trong và sau quá trình kiểm soát đặc biệt nhằm đảm bảo quyền lợi của ngưởi gửi tiền.

Chia sẻ bài viết