Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông

23/02/2023 27 lượt xem

Ngày 18/08/2020, Đại hội Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã kết thúc sau hai ngày làm việc. Theo kết quả của Đại hội, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn đã được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông. 

1. Sơ lược về Đại hội Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Trong hai ngày 17 và 18/08, Đại hội Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức tại Hà Nội với chủ đề “Nâng cao năng lực, phẩm chất, giữ vững kỷ cương và trách nhiệm nêu gương; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đưa ngành Thông tin và Truyền thông phát triển bức phá, dẫn dắt chuyển đổi số Quốc gia”.

Các đại biểu tham dự Đại hội 

Các đại biểu đến tham dự Đại hội lần thứ V gồm:

  • Chủ trì Đại hội có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương cùng với các ban tham mưu của Đảng ủy khối. 
  • Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. 
  • Đồng chí Phan Tâm, Phó Bí thư Ban cán sự  Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 
  • Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với gần 200 Đảng viên đại diện các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đã đến tham dự tại Đại hội Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông lần thứ V

Những nhiệm vụ đã đạt được trong nhiệm kỳ IV  

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phan Tâm, Phó Bí thư Ban cán sự  Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh đến công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông  đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực thuộc ngành trong suốt năm năm qua.

Các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội XII của Đảng đề ra cho ngành đã hoàn thành và nhiều chỉ tiêu đã vượt mức cao, tạo sự chuyển đổi mạnh mẽ đối với ngành Thông tin và Truyền thông khi bước vào kỷ nguyên số, chuyển đổi số quốc gia. 

Theo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông tại Đại hội, trong nhiệm kỳ IV vừa qua, Đảng bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Ban cán sự Đảng và của Đảng ủy Bộ. 

Đảng bộ luôn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tham mưu giúp Chính phủ, Quốc hội hoặc định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng. Từ đó cho thấy Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông đã góp phần to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng chi bộ, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng. Từ đó từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác, thành viên làm việc thường xuyên của cả chi bộ và mỗi Đảng viên. 

Nêu cao tinh thần các chi bộ và mỗi đảng viên học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Nêu cao tinh thần các chi bộ và mỗi đảng viên học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

2. Đại hội bầu ra Tân Bí thư Đảng ủy Bộ thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kết quả bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 

Để tiếp tục các công tác theo chỉ đạo của Đảng bộ và thực hiện nhiệm vụ, Đại hội đã bầu ra ban Chấp hành Đảng bộ Bộ thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 33 đại biểu. Ban Chấp hành đã họp phiên thứ nhất bầu Ban thường vụ gồm 11 người. 

Theo kết quả của Đại hội, ông Phạm Anh Tuấn, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng bầu 5 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và 1 đại biểu dự khuyết. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Đảng bộ Bộ thông tin và Truyền thông  có 10 Đảng bộ cơ sở, 15 chi bộ cơ sở, 11 chi bộ trực thuộc với gần 1600 Đảng viên. Bộ thông tin và Truyền thông có 35 cơ quan và đơn vị với gần 3000 công chức, viên chức. Đảng bộ cũng quản lý gần 50000 đơn vị và doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông với gần 1 triệu lao động, đưa doanh thu ngành hàng năm có thể lên đến 100 USD. 

Tóm tắt về tiểu sử Thứ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông  Phạm Anh Tuấn

Ông Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1973, tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và là tiến sĩ kinh tế học chuyên ngành tài chính doanh nghiệp. Ông từ trải qua các vị trí như sau:

  • Trước năm 2007, ông là Tổng giám đốc, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật viễn thông.
  • Tháng 11/2007- 04/2011, ông giữ chức tổng giám đốc, Uỷ viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm bưu điện. 
  • Tháng 11/2011, ông Phạm Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ phó tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam). 
  • Tháng 09/2013, ông được bổ nhiệm là tổng giám đốc, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. 
  • Tháng 01-2018, ông Phạm Anh Tuấn là chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
  • Ngày 19/09/2019, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã trao quyết định và bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho ông Phạm Anh Tuấn.

Đại hội Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội cũng đã đề ra những mục tiêu và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với Cán sự Đảng cần phối hợp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đổi mới tư duy. Cùng với đó, từng cán bộ, đảng viên cũng cần đổi mới các phương pháp làm việc sao cho khoa học, hiệu quả và nhạy bén trong tham mưu, hoạch định các chính sách và tổ chức thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi của Bộ theo quy định. 

Trong Đại hội, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ về tầm quan trọng của việc xây dựng Việt Nam trở thành cường quốc an ninh mạng. Trọng tâm trong công tác này là làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an ninh mạng Việt Nam, đảm bảo chủ quyền không gian mạng, đảm bảo không gian mạng của Việt Nam sạch và lành mạnh. 

Chia sẻ bài viết