Quản trị nguồn nhân lực số của doanh nghiệp trong thời đại 4.0

02/04/2024 35 lượt xem

Cách thức quản trị nguồn nhân lực số trong thời đại 4.0

Cách thức quản trị nguồn nhân lực số trong thời đại 4.0

Quản trị nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Nó góp phần xây dựng, định hướng và giám sát bộ máy nhân sự để tạo ra một hệ thống hoạt động đúng với mục tiêu cũng như chiến lược mà tổ chức đã đề ra. Hoạt động quản lý nguồn nhân lực hiệu quả sẽ giúp tăng năng suất lao động, từ đó tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đặc biệt hiện nay, việc quản trị nhân lực còn gắn liền với xu hướng phát triển trong thời đại 4.0. 

Quản trị nguồn nhân lực là gì?

Quản trị nguồn nhân lực là việc thực hiện các chính sách về hoạch định, tổ chức, chỉ huy, đồng thời kiểm soát mọi hoạt động nhằm thu hút, sử dụng, phát triển và duy trì con người hướng đến các mục tiêu mà tổ chức đã đề ra. Hay thực chất, đây là công tác quản lý nhân sự trong phạm vi nội bộ của một tổ chức. 

Thế nào là hoạt động quản trị nguồn nhân lực?

Thế nào là hoạt động quản trị nguồn nhân lực?

Hoạt động quản trị nhân lực sẽ chịu trách nhiệm đưa con người vào tổ chức, giúp họ thực hiện các công việc, trả thù lao cho sức lao động mà họ đã bỏ ra, đồng thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.

Xu hướng quản trị nguồn nhân lực số trong thời đại 4.0

Xu hướng quản trị nguồn nhân lực số bắt nguồn từ cuộc cách mạng công nghiệp trong thời đại 4.0. Cụ thể, các doanh nghiệp sẽ chuyển từ tình trạng tiết kiệm chi phí lao động sang đầu tư nguồn nhân lực số nhằm mang lại lợi thế cạnh tranh và công tác quản lý đạt hiệu quả hơn. Doanh nghiệp bắt đầu áp dụng các công nghệ mới để cải thiện chất lượng công việc và nâng cao kỹ năng của nhân viên. 

Theo đó, cách thức quản lý nhân sự trong thời đại 4.0 sẽ thay đổi và phát triển xoay quanh những vấn đề sau:

Mô hình, quy trình kinh doanh

Áp dụng công nghệ sẽ giúp cho cơ cấu tổ chức trở nên tinh gọn hơn thông qua việc kết nối trực tiếp khách hàng vào quá trình sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, tự động hóa được triển khai ngày càng nhiều trong quy trình kinh doanh, giúp cải thiện hiệu quả tiến độ công việc. Ngoài ra, các phần mềm đo lường sẽ trực tiếp thông báo về tình trạng làm việc của các bộ phận nhân viên. Dựa vào đây, chuyên viên nhân sự sẽ đưa ra các giải pháp phù hợp. 

Về cơ cấu tổ chức nhân sự

Mối quan hệ giữa doanh nghiệp với người lao động sẽ thay đổi từ sự ràng buộc về pháp lý – hợp đồng sang ràng buộc dựa trên cam kết thực hiện công việc và nguyên tắc chia sẻ công việc cũng như lợi nhuận. Công nghệ cho phép đo lường, tính toán và xác định cụ thể phần đóng góp giữa doanh nghiệp và người lao động tính theo thời gian thực.

Đổi mới cách quản lý nhân sự theo xu hướng “thời đại số”

Đổi mới cách quản lý nhân sự theo xu hướng “thời đại số”

Công tác quản lý nhân sự

Những công việc mang tính chất hành chính sự vụ sẽ dần được thay thế bằng các công nghệ. Chẳng hạn như, trong công tác tuyển dụng nhân sự, các biểu mẫu tuyển dụng được giảm bớt nhờ có ứng dụng đăng ký trực tuyến. Công tác đánh giá nhân lực cũng được tối ưu hóa nhờ có các phần mềm đánh giá hiệu suất làm việc theo thời gian thực.

Số hóa quy trình làm việc

Trước đây, hầu hết các vấn đề trong nhân sự đều rất khó kiểm soát bằng dữ liệu như: sự gắn kết giữa các nhân viên, khả năng phát triển, sự hài lòng trong công việc,... Thế nhưng, hiện nay, nhờ vào lượng dữ liệu lớn và công nghệ 4.0, doanh nghiệp có thể tiến hành số hóa các vấn đề trên. Dựa trên nền tảng dữ liệu đã thu thập được, doanh nghiệp có thể sử dụng để phân tích, đưa ra phán đoán cũng như dự báo về từng nhân viên. 

Áp dụng công nghệ mới trong quy trình quản lý nhân sự

Áp dụng công nghệ mới trong quy trình quản lý nhân sự

Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo kết hợp với dữ liệu lớn sẽ thay thế cho công tác nhân sự như: tuyển dụng, đánh giá, đào tạo, phát triển và gắn kết bộ phận nhân viên. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo cũng có thể tự động phân tích hoạt động của nhân viên và đưa ra những khuyến nghị về đào tạo. Dựa vào đó, các chuyên viên đào tạo sẽ thực thi các chương trình đào tạo phù hợp với doanh nghiệp. 

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực số trong thời đại 4.0

Xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực số là nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp nhằm thích ứng với sự phát triển của thời đại. Vậy đâu là giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp khi thực hiện quản trị nguồn nhân lực số? Dưới đây là một số gợi ý mà doanh nghiệp có thể tham khảo và áp dụng:

  • Thiết lập bộ máy nhân sự thích nghi với kỷ nguyên công nghệ cao.
  • Đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ của doanh nghiệp.
  • Chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho doanh nghiệp.
  • Xây dựng chế độ đãi ngộ đối với nhân viên phù hợp.
  • Ứng dụng công nghệ thông minh trong vận hành và quản trị nhân sự. 

Giải pháp quản trị nguồn nhân lực hiệu quả trong thời đại 4.0

Giải pháp quản trị nguồn nhân lực hiệu quả trong thời đại 4.0

Như vậy, có thể thấy, việc quản trị nguồn nhân lực bằng những giải pháp công nghệ tiên tiến hiện nay thực sự rất cần thiết cho những doanh nghiệp có quy mô lớn. Trong tương lai, hệ thống quản trị này chắc chắn sẽ được đẩy mạnh và trở thành mục tiêu mà các doanh nghiệp hướng đến. Hy vọng các doanh nghiệp sẽ áp dụng thành công và đạt được những hiệu quả tích cực trong công tác quản lý nhân sự.

Chia sẻ bài viết