Thu nhập chịu thuế là gì? Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2022 

26/05/2024 97 lượt xem

Vấn đề thu nhập chịu thuế là gì được nhiều sinh viên mới ra trường, hay bạn trẻ quan tâm. Theo đó, khi đạt mức thuế suất nhất định, người lao động phải đóng một khoảng tiền tương ứng tổng mức thu nhập chịu thuế của bản nhân. Vậy, làm cách nào để tính thu nhập chịu thuế của bạn? Cùng NHÂN LỰC ĐẠI DƯƠNG tìm hiểu nhé!

Thu nhập chịu thuế là gì?

Thu nhập chịu thuế là tổng các khoản thu nhập phải đóng thuế, bao gồm: tiền lương, tiền công, tiền làm thêm và các khoản thu nhập khác được cơ quan chi trả cho người lao động. 

Mục đích chính của việc nộp thuế thu nhập cá nhân là đóng góp khoản tiền vào kho bạc, ngân sách của nhà nước. Đây được coi là một trong những nguồn thu lớn của nhà nước, chính phủ Việt Nam nói riêng và thế giới nói nói chung. Ngoài ra, thuế thu nhập cá nhân là một phần trong việc thực hiện công cuộc công bằng hóa xã hội. 

Thu nhập chịu thuế là gì? Đây là khoản tiền phải đóng dựa trên tổng mức thu nhập

Thu nhập chịu thuế là gì? Đây là khoản tiền phải đóng dựa trên tổng mức thu nhập

Thu nhập cá nhân được xác định dựa trên mức chi trả cho người lao động theo năng lực và trình độ của họ. Do đó, không phải tất cả người lao động đều phải đóng thuế như nhau. Theo quy định của chính phủ thì chỉ người có thu nhập từ 9 triệu đồng trở lên mới bắt buộc phải đóng thuế. 

Việc đánh thuế thu nhập cá nhân cũng giúp nhà nước có thể cân bằng mức độ giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội. Đồng thời, việc này cũng góp phần hạn chế và thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, dần xóa bỏ sự phân biệt đối xử giữa con người với nhau.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2022

Để có thể tính thuế thu nhập cá nhân phải đóng chính xác nhất, bạn có thể tham khảo qua các văn bản sau:

  • Thông tư 111/2013/TT-BTC.
  • Thông tư 92/2015/TT-BTC.
  • Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14.
  • Công văn 2546/TCT-DNNCN.

Cách tính thuế TNCN đối với lao động cư trú, ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên (dài hạn)

Sau khi đã biết thu nhập chịu thuế là gì, chúng ta cùng tìm hiểu cách tính số thuế bạn phải đóng. Các lưu ý đối với việc tính thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) phải nộp như sau:

  • Thu nhập tính thuế và thuế suất là những căn cứ để tính thuế TNCN đối với người lao động.
  • Thời điểm tính thuế TNCN căn cứ vào thời điểm chi trả lương cho người lao động. Ví dụ: Công ty A trả lương tháng 12/2021 cho người lao động B vào ngày 5/1/2022. Do đó, thuế TNCN sẽ được tính vào tháng 1/2/2022 và Quyết toán thuế TNCN năm 2022.

Thuế TNCN thường được tính vào đầu năm sau

Thuế TNCN thường được tính vào đầu năm sau

Bạn có thể tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo công thức sau đây:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

  • Tiền thu nhập tính thuế là gì được xác định bằng công thức:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ

  • Thu nhập chịu thuế: Tổng thu nhập (tiền lương, tiền công) và các khoản thu nhập khác (phụ cấp, trợ cấp...).
  • Các khoản giảm trừ: tiền ăn trưa, văn phòng phẩm, phí điện thoại, trang phục,...
  • Thuế suất được xác định như sau:

Bậc thuế

Thu nhập tính thuế trên năm (triệu đồng)

Thu nhập tính thuế trên tháng (triệu đồng)

Thuế suất 

1

≤ 60

≤ 5

0,05

2

Khoảng 60 - 120

Khoảng 5 - 10

0,1

3

Khoảng 120 - 216

Khoảng 10 - 18

0,15

4

Khoảng 216 - 384

Khoảng 18 - 32

0,2

5

Khoảng 384 - 624

Khoảng 32 - 52

0,25

6

Khoảng 624 - 960

Khoảng 52 - 80

0,30

7

> 960

> 80

0,35

Theo đó, để tính thuế thu nhập cá nhân chính xác nhất, bạn có thể tính tích của tổng thu nhập chịu thuế của bậc đó với thuế suất tương ứng. Căn cứ phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, bạn có thể áp dụng phương pháp tính rút gọn theo bảng biểu sau:

Bậc thuế

Thu nhập tính thuế trên tháng (triệu đồng)

Thuế suất

Tính số thuế phải nộp (triệu đồng)

1

≤ 5

0,05

0 + 0,05

0,05

2

Khoảng 5 - 10

0,1

0,25 + 0,1

0,1 - 0,2525

3

Khoảng 10 - 18

0,15

0,75 + 0,15

0,15 - 0,75

4

Khoảng 18 - 32

0,2

1,95 + 0,2

0,2 - 1,65

5

Khoảng 32 - 52

0,25

4,75 + 0,25

0,25 - 3,25

6

Khoảng 52 - 80

0,3

9,75 + 0,3

0,3 - 5,85

7

> 80

0,35

18,15 + 0,35

0,35 - 9,85

Thuế thu nhập cá nhân sẽ tăng dần theo bậc thuế hiện tại

Thuế thu nhập cá nhân sẽ tăng dần theo bậc thuế hiện tại

Cách tính thuế TNCN lao động dưới 3 tháng (thời vụ, thử việc ...)

Tổng thu nhập chịu thuế là gì? Khấu trừ thuế theo mức 10% trên tổng mức thu nhập trước khi trả cho người lao động đối với tổng thu nhập chịu thuế từ 2 triệu đồng/tháng trở lên. Các đối tượng này là cá nhân cư trú, nhưng không ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng có thời hạn dưới 3 tháng. 

Ví Dụ: NHÂN LỰC ĐẠI DƯƠNG ký hợp đồng lao động thời vụ với 1 nhân viên A thời gian là 3 tháng, mỗi tháng trả thu nhập 3.500.000 đồng và phụ cấp tiền ăn là 500.000. Vì là hợp đồng thời vụ nên thuế được tính trên tổng thu nhập mà không có khoảng miễn trừ.

(3.500.000 + 500.000) x 10% = 400.000 (đồng)

Cách tính thuế TNCN cho cá nhân không cư trú

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x 20%

Thu nhập chịu thuế cho cá nhân không cư trú là tổng số thu nhập chịu thuế (tiền lương, tiền công, tiền thù lao các các khoản khác).

Thu nhập chịu thuế là gì? Đây là khoản tiền phải đóng theo quy định của pháp luật. Người có thu nhập càng cao càng phải đóng mức thuế cao hơn. Điều này giúp tạo công bằng cho xã hội và rút ngắn khoảng cách giàu nghèo. Ngoài ra, còn một số vấn đề xoay quanh việc tính thu nhập chịu thuế là gì, bạn có thể liên hệ với NHÂN LỰC ĐẠI DƯƠNG để được hỗ trợ.

Chia sẻ bài viết